Undervising

Vi set aktivitetar og deltaking svært høgt. "Å lære ved å gjere" er derfor ei viktig rettleiing i vårt arbeid med å formidle den sunnmørske kulturhistoria til barn og unge.

Gjennom praktiske oppgåver formidlast kunnskap om fortida. Vi legg vekt på sansar og bruk av konkretar; gjenstandar, handverksteknikkar, lage mat i grua, sette opp grindbygg, hogge ved, ro sunnmørsbåt, dra garn og nytte utstillingane.

Velg skuletrinn og les om dei ulike tilboda. Velkommen til ein annleis skuledag!

 

Byen brenner – og vi bygger den opp igjen!

AALESUNDS MUSEUM, BARNEHAGE
For 200 år siden var det bare noen få mennesker som bodde i Ålesund. Det var knauser, svaberg og sjø overalt. Men så begynte ting å skje. Det kom ett hus h ...
les meir

"Det var ein gong..."

SUNNMØRE MUSEUM, BARNEHAGAR
Bli med på spennande eventyrstund i eit av dei gamle husa på museet.
les meir

Bjørnehjørnetann

SYKKYLVEN NATURMUSEUM, FØRSKULEBARN
I 2009 fekk museet ein stor brunbjørn. Han var felt i Lierne i Nord-Trøndelag. Bjørnen, ein 4 år gammal hannbjørn på 200 kg, vart utstoppa og står på ”alle ...
les meir

Det var ein gong

Herøy Kystmuseum, BARNEHAGE
Bli med på spennande eventyrstund i eit av dei gamle husa på museet.
les meir