Styret

Styret for Stiftinga Sunmøre Museum

 

Styreleiar:
Ragna Dahl Grønnevet   
E: ragna.dahl.gronnevet@mimer.no

Nestleiar:
Rigmor Andersen Eide
E: rigmorae@gmail.com

Styremedlem:
Robert Voldnes
E: robert@voldnes.no

Styremedlem:
Elling Dybdal
E: elling.dybdal@gmail.com

Styremedlem:
Bjørn Nedreskodje
E: bj-nedre@online.no

Styremedlem:
Monica Linge Marcelli
E: monica@sprakoret.no

Tilsetterepresentant:
Ingvill U.Naalsund
E: ingvill@sunnmore.museum.no


1. Vara Turid Støbakk Lillebø.    E: knuturi@online.no
2. Vara Bjørn Inge Ruset.          E: inge-ru@online.no
3. Vara Dag Inge Bjørkedal        E: dib@dibpro.no

Tilsettes vara Kjetil Tandstad kjetil@norskmobelfagligsenter.no