Ytste Skotet, Stordal

Ytste Skotet ligg på vestsida av Storfjorden i Stordal kommune, på ei fjellhylle 225 meter over fjorden. Sjølv om garden er både veg- og straumlaus, er den likevel open for publikum heile sommarhalvåret. Det er matlaging på vedomn og grue, arbeid på åkeren, vedkløyving, stell av dyr og pleie av kulturlandskap. Du kjem deg til Ytste Skotet anten med båt over fjorden eller til fots over fjellet frå Ramstaddalen.

8.-22.juli har vi sommerpause på Ytste Skotet. Da er det frivillige fra Storfjordens Venner som skal passe på garden og ta imot dagsgjester. Den perioden er det ikke mulig å overnatte eller få servering på Ytste Skotet, men du kan komme på dagstur over fjellet eller med egen båt.

 

Sommerprogram 2018 på Ytste Skotet

Ytste Skotet arrangerer museumssøndag

20 mai

17 juni

1 juli

12 august

16 september

 

Den 1 juli arrangerer Ytste Skotet museumssøndag. Vi arrangerer neververksted hvor barn og unge kan lære seg å lage knivslire og flusmekker med never. Det blir også guidet tur til alle gardene på Skotet og kafe i løa.

I år har vi samlet billettpris for båt og museumsbillett, og vi har fått Izettle så du kan betale med bankkort oppe på garden.

Les meir...