Sykkylven Naturmuseum

For å bidra aktivt i den nasjonale innsatsen for å avgrense spreiing av koronaviruset,  er museumsarenaene stengt og alle arrangement, foredrag og møter utsett eller avlyst. Dette fram til myndigheitene opphevar påbodet.

 

Sykkylven Naturmuseum viser gjennom utstillinga MOSAIKK mangfaldet i natur, dyre- og fugleliv i dei kystnære fjordane på Sunnmøre. MOSAIKK spenner vidt i tid og fortel historier om plantar, dyr og fuglar. Her er dramatiske hendingar i kanten av innlandsisen, fuglar som badar og vadar, listige jegerar og flittige samlarar.

 

MEIR OM SYKKYLVEN NATURMUSEUM