Sykkylven Naturmuseum

Sykkylven Naturmuseum viser gjennom utstillinga MOSAIKK mangfaldet i natur, dyre- og fugleliv i dei kystnære fjordane på Sunnmøre. MOSAIKK spenner vidt i tid og fortel historier om plantar, dyr og fuglar. Her er dramatiske hendingar i kanten av innlandsisen, fuglar som badar og vadar, listige jegerar og flittige samlarar.

 

Onsdag 3. juni  opnar vi museet for deg og dine igjen! Vi gler oss til å sjå dykk alle - men ikkje alle på ein gong. FHI sine til ei kvar tid gjeldande reglar knytt til tiltak for redusert smittespreiing av covid-19, gjeld også for musea. 

 

MEIR OM SYKKYLVEN NATURMUSEUM