MØBELMUSEET, SYKKYLVEN

Intervjuoversikt Møbelmuseet NMFS

Nedenfor følger en oversikt over intervju som ligger i senterets database. Personer som er interessert i å få tilgang til et eller flere intervju kan vende seg til Norsk Møbelfaglig Senter for nærmere avtale.

Der ikke annet er anført er intervjuene foretatt av Eldar Høidal, NMFS.