Møbelmuseet, Sykkylven

For å bidra aktivt i den nasjonale innsatsen for å avgrense spreiing av koronaviruset,  er museumsarenaene stengt og alle arrangement, foredrag og møter utsett eller avlyst. Dette fram til myndigheitene opphevar påbodet.

 


Museet er eit dokumentasjonssenter for den norske møbelindustrien. Møbelmuseet har et rikhaldig bibliotek, kjeldeskrift frå møbelbedrifter, eit bildearkiv m. m. Vi har også ei stor samling møblar og produksjonsutstyr som viser utviklinga av den møbelindustrielle produksjonen i Noreg frå hundreårsskiftet 1900 og fram til i dag. I den faste utstillinga kan ein sjå møblar frå heile den meir enn hundre år lange historia til norsk møbelindustri.

Foto: Hallvard Sandvik