VELKOMEN OM BORD I BANKSKØYTA

 
24/4, kl 18:00-20:00
HAREID HAMN, YTRE MOLO, POLARSTAR
I slutten av april seglar Storeggen til Søre Sunnmøre. På dagtid inviterer vi elevar til opplegget «Førstereis». På ettermiddagen seier vi VELKOMEN OM BORD I BANKSKØYTA. Målet er å utveksle kunnskap om distrikta si rolle i denne pionertida for fiskeriet.

Svenskane var først ute, men den første sunnmørsbygde skøyta vart overlevert i 1862. Då gjekk startskotet. I 1900 var det 237 sunnmørske bankskøyter som dreiv med heilårs fiske. Fisken vart eksportert til alle verdshjørne og fiskeindustrien trengte hender som aldri før. Hovedtyngda av flåten kom frå Ålesund, men distrikta si rolle var avgjerande. Tilgang på erfarne sjøfolk og i nokre høve ein særeigen risikovilje var nokre av bidraga. Vi har invitert lokale historie – og kystlag til å sjå på historia, frå distrikta. Kom du også!  

Tid: Tysdag 24. april kl 18 - 20

Stad: Hareid hamn

Arrangør: Hareid historielag og Fiskerimuseet

Innlegg ved:  Hareid historielag og mannskapet på Storeggen

Inngang: Gratis

 

Bilde av bankskøyta under segl. Foto: Vasco Pinhol/Fiskerimuseet SSM

Bilde av Hareidsskøyta Nordeggen. Foto: Ishavsmuseet Aarvak

Bilde av bankskøyta uten segl. Foto: Vasco Pinhol/Fiskerimuseet SSM