Søndagsforedrag

 
28/4, kl 13:00-14:00
SUNNMØRE MUSEUM
Sunnmøre Museumslag ønskjer velkommen til foredraget "Historiske skred" med skredhistorikar og forfattar Astor Furseth.

 

I mange år har Furseth samla inn opplysningar om historiske skredulykker og har registrert over 5000 skredhendingar. Furseth vart tildelt Kongens fortenestemedalje i gull i 2010 for sitt lange og omfattande virke innanfor skredforsking.

 

Inngang: Kr 50. Gratis for medlemmar i Sunnmøre Museumslag. Husk medlemskort!

 

I etterkant av foredraget inviterar Sunnmøre Museumslag alle sine medlemmar til Årsmøte.

 

Foto:
Sunnmørsposten
Geo365
Astor Furseth