Foredraget er AVLYST!

 
22/3, kl 14:00-17:00
DALSFJORD FYRMUSEUM
Runde fyrstasjon – med vekt på det «lange» 1800-taletI år er det 300 år sidan losvesenet vart oppretta. Runde var ein av stadane der losing etter kvart gjekk frå attåtnæring til å verte eit yrke.

Professor Arnljot Løseth frå Høgskulen i Volda tek turen til Dalsfjord for å halde foredraget «Runde losstasjon med vekt på det lange 1800-talet.

Løseth deltek i forskingsprosjektet Los2020 som Kystverkmusea er initiativtakar til.

I tillegg til foredraget kan du sjølvsagt vandre i utstillinga til Dalsfjord fyrmuseum.

Eit flott utgangspunkt for ein søndagstur.

 

Inngangpris: 70 for vaksen og 30 for born

 

Kontaktinformasjon:

Frode Pilskog

frode@mupsu.no