Møbelvandring i Ålesund

 
15/3, kl 18:00-20:30
MØBELMUSEET
Ålesund, Borgund og Sula var gjennom mange tiår et av de fremste møbelindustriområdene i landet. Her var viktige bedrifter som Stokke, Blindheim Møbler, Elegante og Aannø. Nå skal alle disse bedriftene bringes fram i lyset igjen, under en presentasjon i regi av Møbelmuseet i Sykkylven.

 

Ålesund var en betydelig del av den sunnmørske møbelindustriklyngen fra 1930-åra og framover. Mange av bedriftene var små, og var underleverandører til større bedrifter i området. Andre ble store og vant fram i både nasjonale og internasjonale markeder, slik som Stokke-bedriften, som fikk fram internasjonale slagere som Tripp Trapp-stolen og Balans-serien. Ålesundsområdet var ellers kjent for sine mange platemøbelbedrifter, produsenter av bord og skapseksjoner.

I dag er stort sett alle bedriftene borte. Tidligere møbelfabrikker er bygd om til kjøpesentre og samlingslokaler. Men fremdeles er det mange som minnes livet i fabrikkene og møblene de produserte. Bedriftsmiljøet vil søndag 15. mars bli skildret med bilder og ord av de som var med å skape dette lokale industrieventyret.

 

Inngangspris: NOK 100,-

Sted: Hillsong, Blindheim

KONTAKTPERSON Kaspar Bjørkavåg

Mobil: 41374032

E-post: kasparb@getmail.no