Middelalderfestivalen er avlyst!!!!

 
6/6, kl 11:00-18:00
2020 MIDDELALDERFESTIVAL
Grunna tida vi er inne i og usikkerheit knytt til avvikling av større arrangement,

er det fatta vedtak om at Sunnmøre Middelalderfestival 6. og 7. juni 2020, er avlyst.