Søker frilans formidler og museumsvert

Aalesunds Museum og Fiskerimuseet har økt de publikumsrettede tilbudene og trenger å knytte til seg nye formidlere og museumsverter.

 

SØKER FRILANS FORMIDLER

Vi søker etter frilansere med kulturhistorisk kompetanse og interesse, og som liker å formidle til ulike målgrupper; særlig barn og unge.
Aalesunds museum har flere utstillinger med Ålesund bys historie i fokus. På Fiskerimuseet er det aktuelt å delta i formidlingsopplegget rundt bankskøyta Storeggen av Aalesund. Opplegget er aktivitetsbasert og du må regne med å være ute i båt.
 Som frilans i Stiftinga Sunnmøre museum kommer du i kontakt med et bredt og framoverlent museumsmiljø. Honorar per oppdrag, og etter nærmere avtale.

SØKER MUSEUMSVERT

Aalesunds Museum og Fiskerimuseet søker etter utadvendte og engasjerte museumsverter med gode språkferdigheter til resepsjonsarbeid, museumsbutikk og kafé. Arbeidsoppgavene består hovedsakelig i å gi informasjon til de besøkende, billettsalg og omvisning. Andre arbeidsoppgaver knyttet til museumsvirksomheten kan bli aktuelle. Stillingen er deltid med varierende omfang, i denne omgang søker vi primært museumsverter for helgevakter og sommersesongen. Vertene har også et ansvar for sikkerhet, og har ansvar for daglige klargjørings- og stengeoppgaver.

Spørsmål, kortfattet søknad og CV kan sendes til:
 postam@sunnmore.museum.no
 +47 70 16 48 42