Sesongprogram 2020 - januar - august

I 2019 vart Stiftinga Sunnmøre Museum, Jugendstilsenteret & KUBE og Folkemusikkarkivet for Møre og Romsdal ein del av det nyetablerte Musea på Sunnmøre.

 

I påvente av ny profil finn du fortsatt oppdatert informasjon om arrangement, nyheiter og anna på noverande nettsider:

sunnmore.museum.no
jugendstilsenteret.no
folkemusikkarkivet.net