Joachim Rønneberg til minne

Krigshelten, journalisten og museumsformidleren Joachim Holmboe Rønneberg sovnet stille inn natt til søndag 21. oktober 2018. Han ble 99 år gammel.

 

"E va i kompani Linge", var det enkle svaret Joachim Rønneberg ga, da han en dag i 1998 ble spurt om hva han gjorde under krigen. Situasjonen kunne gjerne utviklet seg til noe langt mer pinlig enn den ble. Måten krigshelten Rønneberg taklet spørsmålet fra en særdeles lite informert journalist på, gjorde at det ikke ble slik. I stedet ble saken en kraftig påminnelse for undertegnede om betydninga av det arbeidet som Rønneberg, i samarbeid med Aalesunds Museum, var i ferd med å fullføre: Oppbygging av ei krigshistorisk avdeling ved museet, der ei utstilling om krigsåra i Ålesund og på Sunnmøre skulle stå sentralt.

Samarbeidet startet i 1995, i forbindelse med 50-årsjubileet for freden. 

Aalesunds Museum hadde på dette tidspunktet allerede ei samling knyttet til lokal krigshistorie. Gjennom aktivt engasjement fra frivillige, med Jan Olav Flatmark i spissen, hadde museet både samlet inn, og i perioder også stilt ut, bilder og gjenstander fra andre verdenskrig. Da femtiårsjubileet for freden skulle feires, ble Flatmark, sammen med undertegnede, valgt inn i den kommunale komiteen som skulle stå for arrangementet. I den forbindelse ble kontakten mellom museet og Rønneberg etablert. Da Rønneberg samme år ble spurt av en av byens bokhandlere om han ville signere bøker, takket han ja under forutsetning av at overskuddet skulle tilfalle "Krigshistorisk avdeling ved Aalesunds Museum". Rønneberg stilte seg så i spissen for ei arbeidsgruppe som skulle samle inn midler, gjenstander og annen dokumentasjon, for å etablere ei større, permanent utstilling om dette temaet. Samme året ble det produsert en video med opptak fra jubileumsfeiringa. Denne ble også solgt til inntekt for krigshistorisk avdeling. 

 

Ved aktiv innsats fra Rønneberg, Flatmark og flere, og ikke minst ved at førstnevnte mobiliserte sitt omfattende kontaktnett innenfor veteranbevegelsen, kunne Rønneberg, sammen med Gunnar Sønsteby, åpne den nye krigshistoriske utstillinga på Aalesunds Museum, 8. mai 1998.

 

Joachim Rønneberg fortsatte sitt utrettelige arbeid med å formidle sine opplevelser fra krigen, til barn og unge som besøkte Aalesunds Museum. Utgangspunktet var ofte utstillinga i kjelleren. I flere år ble også telt, sovepose, fjellstøvler, slipp-konteiner og andre gjenstander knyttet til Fieldfare-operasjonen i Tafjordfjella, vist fram på museets foredragssal, med Rønneberg som engasjert formidler. Gjennom sitt medlemskap i Ålesund Øst Rotaryklubb, tok han i tillegg initiativ til å produsere en omfattende katalog til krigsutstillinga. Den forelå i år 2000, og er fremdeles i bruk.

 

I åra som fulgte var Joachim Rønneberg en aktiv deltaker i frivillig arbeid ved Aalesunds Museum. Og som engasjert medlem i gruppa knyttet til krigshistorisk avdeling ved museet, deltok han til det siste.

 

Vi takker Joachim Rønneberg for hans imponerende og utholdende engasjement for formidling av vesentlige deler av vår nære historie, og lyser fred over hans minne.

 

For Stiftinga Sunnmøre Museum,

 

Ivar Gunnar Braaten,

seniorrådgiver