Bygging av jektenaust

Våren 2017 startar innsamlinga av midlar til naust og formidlingsbygg for sunnmørsjekta "Anna Olava". Eit prosjekt initiert av Herøy kommune - i samarbeid med Stiftinga Sunnmøre Museum.

 

Prosjektet vert finansiert med midlar frå Herøy kommune i tillegg til sponsorstøtte frå bedrifter og enkeltpersonar. Les meir