Aktuelt

Her kan du lese litt av kvart om det som skjer i museumskvardagen vår. Alt i frå små og store nyheiter til informasjon om byggjeprosjekt og restaureringar. 

 

Ny konstituert direktør ved Stiftinga Sunnmøre Museum

Torbjørn Akslen er tilsett som konstituert direktør ved SSM. les meir

Direktørskifte ved Stiftinga Sunnmøre Museum

Direktør Ivar Gunnar Braaten sluttar som direktør ved Stiftinga Sunnmøre Museum i løpet av hausten 2018. les meir

SSM tar del i "Forskingsdagane 2018"

"Oppvekst" er tema for årets forskingsdagar i Volda. les meir

Sjå Ytste Skotet "live"

På YouTube kan du no få ein smakebit av liv og røre i hus og tun på Ytste Skotet. les meir

Kystpilgrimsleia

Stiftinga Sunnmøre Museum har vore ein viktig aktør, saman med Borgund kyrkje, Ålesund kommune og Destinasjon Sunnmøre og Ålesund i arbeidet med prosjektet ... les meir

6000 møbelbilde er ute på nettet

Endeleg er Lyshol-arkivet med sine 6000 møbelbilde, tilgjengeleg på Digitalt Museum. Det var Veneforeininga for Møbelmuseet som tok initiativ til å sikre f ... les meir

Tidenes besøkstal

Året 2017 ga tidenes besøkstal for dei tre musea i Ålesund; Sunnmøre Museum, Aalesunds Museum og Fiskerimuseet. Til saman ei auke på meir enn 19% samanlikn ... les meir

Museumspassasjen i Sykkylven

Den grå og flate fasaden på bygget som husar dei to musea i Sykkylven har fått seg ei flott ansiktsløfting. les meir

Bygging av lagerhall

Med ei voksande samling av båtar, vogner og andre store gjenstandar, har behovet for plass til oppbevaring tvunge seg fram. På Sunnmøre Museum er bygginga ... les meir

Samling av båtmodellar

Denne hausten mottok Stiftinga Sunnmøre Museum ei flott samling båtmodellar i gåve. les meir