Aktuelt

Her kan du lese litt av kvart om det som skjer i museumskvardagen vår. Alt i frå små og store nyheiter til informasjon om byggjeprosjekt og restaureringar. 

 

6000 møbelbilde er ute på nettet

Endeleg er Lyshol-arkivet med sine 6000 møbelbilde, tilgjengeleg på Digitalt Museum. Det var Veneforeininga for Møbelmuseet som tok initiativ til å sikre f ... les meir

Tidenes besøkstal

Året 2017 ga tidenes besøkstal for dei tre musea i Ålesund; Sunnmøre Museum, Aalesunds Museum og Fiskerimuseet. Til saman ei auke på meir enn 19% samanlikn ... les meir

Museumspassasjen i Sykkylven

Den grå og flate fasaden på bygget som husar dei to musea i Sykkylven har fått seg ei flott ansiktsløfting. les meir

Kystpilgrimsleia

Stiftinga Sunnmøre Museum har vore ein viktig aktør, saman med Borgund kyrkje, Ålesund kommune og Destinasjon Sunnmøre og Ålesund i arbeidet med prosjektet ... les meir

Bygging av lagerhall

Med ei voksande samling av båtar, vogner og andre store gjenstandar, har behovet for plass til oppbevaring tvunge seg fram. På Sunnmøre Museum er bygginga ... les meir

Samling av båtmodellar

Denne hausten mottok Stiftinga Sunnmøre Museum ei flott samling båtmodellar i gåve. les meir

Flytting av Werners insektsamling

Etter mange tiår i Sunnmøre Museum sitt gamle magasin og ved Sykkylven Naturmuseum, er no rundt 10 000 insekt flytta frå Sunnmøre Museum til Naturhistorisk ... les meir

Ny bok til salgs «Bankskøytene - Historien»

«Bankskøytene – Historien» handler om utviklingen av norsk havfiske i Ålesund og Sunnmøre. Boken tar for seg hva fartøyene ble brukt til og hvordan dette u ... les meir

Bli medlem i dugnadsgruppen til "Storeggen av Ålesund"

Liker du lukten av olje og tjære? Drømmer du om å heise seil og å klatre i riggen? Bankskøyta «Storeggen av Ålesund» trenger frivillige! les meir

Bygging av jektenaust

Våren 2017 startar innsamlinga av midlar til naust og formidlingsbygg for sunnmørsjekta "Anna Olava". Eit prosjekt initiert av Herøy kommune - i samarbeid ... les meir